Youth Life! Armenian-Russian Youth forum - Հայ-Ռուսական երիտասարդական ֆորում 12-14.02.2015
Փետրվարի 12-14-ը Երևանում տեղի ունեցավ ռուս-հայկական ֆորումը: Այս երեք օրերի ընթացքում տարբեր կառույցների և երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ վարեցին երկխոսություններ, սեմինարներ և ունեցան ճանաչողական այցեր քաղաքով մեկ: Իսկ թե ինչ եղավ հետո, լսեք ինքներդ...

Շարունակությունը լսեք...