Youth Courier 005 - Serund PYC Recruitment 2016-1
«Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնը» Հայտարարում է 2016/1 անդամագրում:
“Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնը” մի հարթակ է ,որտեղ երիտասարդները զարգացնում են իրենց առաջնորդական և կազմակերպչական հմտությունները` թիմային աշխատանքի և փորձի փոխանակման միջոցով, բարձրացնելով իրենց դերը Հայաստանում և միջազգային ասպարեզում:

https://docs.google.com/forms/d/1y1H9PY7xxdgUlPbbExobAkluRmbKdbHVfoOeCLamGWc/viewform 

Շարունակությունը լսել...