Youth Courier 006 - 7 Habbits of Highly Effective People
«BLC Armenia»-ն սկսում է 2016 թվականի բացառիկ դասընթացների շարքը և սիրով հրավիրում է Ձեզ միանալ մեզ:
Եռօրյա դասընթացը իրականցվելու է աշխարհահռչակ Ստիվեն Քովիի` «Ամենաարդյունավետ մարդկանց 7 սովորույթները» գրքի հիման վրա:


Շարունակությունը լսեք...